top of page
Zrzut%20ekranu%202021-06-7%20o%2023.31_e
Zrzut%20ekranu%202021-06-8%20o%2018.54_e
Cream, Red and Black Minimalist Musician

Celem Zrzeszenia (ZTZ) jest prowadzenie, wspieranie i propagowanie działalności związanej z Terapią Zajęciową w Polsce, a w szczególności: 

1. Działanie na rzecz budowania w Polsce profesjonalnej kadry Terapeutów Zajęciowych (TZ).
2. Działanie na rzecz budowania świadomości i podnoszenia rangi zawodu Terapeuty Zajęciowego.
3. Wspieranie, promowanie i reprezentowanie (TZ) prowadzących działania w kraju i za granicą.
4. Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz różnych form Terapii Zajęciowej.
5. Inicjowanie i umożliwienie profesjonalnego rozwoju i kształcenia Terapeutów Zajęciowych.

Zrzut ekranu 2021-06-10 o 05.45.02.png

"Wzór legitymacji członków Zrzeszenia Terapeutów Zajęciowych"

Zostając członkiem Zrzeszenia (ZTZ) dołączysz do gremium specjalistów,
platformy wymiany doświadczeń i kształcenia,
 
a w szczególności: 

1. Możliwość stałego bezpłatnego szkolenia, udziału w warsztatach i konferencjach Zrzeszenia (ZTZ).
2. Dostęp do platformy szkoleniowo - warsztatowej na preferencyjnych warunkach (rabatach).
3. Pomoc w kontaktach na lini: pracodawca, a członek Zrzeszenia Terapeutów Zajęciowych. 
4. Kontakt pomiędzy placówkami zatrudniającymi terapeutów zajęciowych i innych specjalistów.
5. Umożliwienie dzielenia się swoim doświadczeniem, poprzez współorganizowanie i prowadzenie
   warsztatów, szkoleń i kursów, a także promocję działalności wydawniczej (publikację i wydawanie).

bottom of page