JEŻELI NIE POSIADASZ NUMERU LEGITYMACJI MOŻESZ JĄ ZAMÓWIĆ PONIŻEJ  LUB  ZAKUPIĆ KURS CELEM UZUPEŁNIENIA FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO :)