top of page

Projekt Teatroterapeutyczny - "Teatr Prawdziwy"

Plan projektu:

18 września - 16:30

25 września - 16:30

2 października - 16:30

9 października - 16:30

16 października - 16:30

23 października - 16:30

30 października - 16:30

6 listopada - 16:30

13 listopada - 16:30

20 listopada - 16:30

27 listopada - 16:30

4 grudnia - 16:30

11 grudnia - 16:30

18 grudnia - 16:30

8 stycznia - 16:30

15 stycznia - 16:30

22 stycznia - 16:30

29 stycznia - 16:30

5 luty - 16:30

12 luty - 16:30

19 luty - 16:30

26 luty - 16:30

5 marca - 16:30

12 marca - 16:30

26 marca - 16:30

2 kwietnia - 16:30

9 kwietnia - 16:30

Czerwiec 2022

Rodzaje teatru (sceniczny, radiowy, telewizyjny, uliczny, objazdowy, szkolny, lalkowy, ruchu, cieni, czarny)

Czym jest teatr (miejsce, kurtyna, scena, widownia, aktorzy, widownia, reżyser, trening aktorski, próba teatralna, czas, nazwa teatru)

Twórcy teatru (reżyser, aktorzy, choreograf, scenograf, kompozytor, orkiestra, charakteryzator, dramaturg, garderobianin, choreograf, inspicjent, scenograf, sufler, operator światła, operator kurtyny)

Scenariusz terapeutyczny (praca z tekstem, scenopis, budowa spektaklu, postacie, miejsce akcji, problem, morał i peuenta)

Charakterystyka postaci scenicznej (charakter i usposobienie, wiek, wewnętrzny imperatyw, stosunek do innych postaci i wydarzeń)

Budowa postaci scenicznej (sposób poruszania się, mówienia, charakter postaci, indywidualność prawdziwość)

Relacje w teatrze (relacje między aktorami - integracja grupy, relacje między postaciami, relacje z obiektami, relacje z widownią, relacje z ciałem)

Przestrzeń w teatrze (relacje przestrzenne postaci, ogranie przestrzeni aktorskiej) 

Warstwa plastyczna przedstawienia (czystość sceny, rodzaje scenografii, dopasowanie, wyobraźnia i symbol, światło w teatrze, efekty specjalne)

Algorytm działań aktora (motywacja i intencja)

Tempo w teatrze (tempo przedstawienia, scen, tempo postaci)

Kostium teatralny (dopasowanie, plastyczność, wygoda, praktyczność, czytelność, prostota)

Partnerowanie i współpraca (gry, zabawy i ćwiczenia teatralne)

Rekwizyt teatralny (dopasowanie, plastyczność, czytelność, prostota)

Praca z głosem aktora (ćwiczenia emisji głosu, dykcji, artykulacyjne i fonacyjne)

Praca z ciałem aktora (dłoń, łokieć, ramie, ciało, nogi)

Akcja fizyczna w teatrze (gry, zabawy i ćwiczenia teatralne)

Uważność aktora (gry, zabawy i ćwiczenia teatralne)

Improwizacja (indywidualna, zbiorowa, sytuacyjna)

Napięcie w pracy aktora (napięcie i rozluźnienie, trema, sygnał, impuls i gotowość)

Język ciała (mowa ciała komunikacja wzrokowa)

Oddech w pracy aktora (ćwiczenia oddechowe, relaksacja)

Fragmentaryczność w pracy z aktorem i sztuką teatralną

Zaufanie (gry, zabawy i ćwiczenia teatralne)

Wyzwanie aktorskie i grupowe w teatrze (ćwiczenia i gra terenowa)

Afisz (warstwa informacyjna, tytuł, autor, reżyser, miejsce, i czas wystawienia sztuki, część ilustracyjna)

Próba generalna

Przegląd teatralny

bottom of page