Zrzut ekranu 2021-09-2 o 16.46.09.png
Zrzut ekranu 2021-09-2 o 07.46.25.png

Projekt - Międzynarodowe Warsztaty Poetyckie
"Rozwijamy Skrzydła"

Prowadzący - trenerzy z Polski i z zagranicy

Telefon

(+48) 504-509-977

Email:

Projekt zakłada systematyczną
pracę warsztatową
z uczestnikami - wychowankami 
piszącymy lub chcącymi zacząć pisać wiersze

Przez 6 miesiące odbywać się będą
cotygodniowe warsztaty on-line
na naszej 
zamkniętej platformie szkoleniowej

Start projektu
11 października 2021r.

Informacje o projekcie - "Rozwijamy Skrzydła" -

Zapraszamy do udziału w półrocznym projekcie warsztatów on-line z zakresu poezjo terapii.

Projekt skierowany jest do terapeutów zajęciowych oraz pedagogów pracujących na codzień z uczestnikami niepełnosprawnymi i seniorami. Projekt zakłada regularne cotygodniowe spotkania warsztatowe, na których poruszone zostaną tematy związane warsztatem pisarskim.

Uczestnicy co tydzień otrzymają zadania do ćwiczeń warsztatowych rozwijających ich umiejętności i talent.
Udział w projekcie zakłada podniesienie kompetencji osób prowadzących zajęcia z poezjoterapii
oraz udział wraz z uczestnikami w Miedzynarodowym Konkursie Poetyckim w czerwcu 2022r.

Udział w projekcie jest bezpłatny dla członków Zrzeszenia Terapeutów Zajęciowych.

 

 

Dla osób nie zrzeszonych opłata miesięczna (cztery sesje warsztatowe) wynosi  199zł .
 

Możliwe jest też opłacenie 6 miesięcy całościowo w cenie promocyjnej   994 zł 

Projekt - warsztaty poezjoterapeutyczne -

do 11 października
        - nabór do projektu

po 11 października
       - spotkania organizacyjne

listopad 2021 - kwiecień 2021

Uczestnicy Zrzeszenia Terapeutów Zajęciowych
wypełniają formularz zgłoszeniowy.

Pozostali uczestnicy projektu dokonują opłaty
i otrzymują formularz zgłoszeniowe do wypełnienia.

 Uczestnicy wezmą udział w dwóch spotkaniach organizacyjnych.
Uczestnicy projektu zostaną zapoznani z obsługą platformy
i technicznymi aspektami spotkań.
Zapoznamy się również między sobą.

W miesiącach od listopada 2021 do kwietnia 2022 roku
uczestnicy odbędą 24 spotkania warsztatowe.
Dla uczestników będą dostępne również zapisy video
z każdego ze spotkań.
Całość zakończy się w miesiącu czerwcu 
udziałem w Międzynarodowym Konkursie Poetyckiem.