top of page

Aby stać się Członkiem Zrzeszenia Terapeutów Zajęciowych należy:

Pobrać i odesłać deklarację członkowską pobierz
   i odesłać w dowolnej formie elektronicznej; skan lub zdjęcie (wypełnioną i podpisaną)   
   Adres do wysyłki to:
szkolenia@holisticprograms.pl

 Aby uczestniczyć w ofercie / pakiecie kursów  i szkoleń należy:

Zamówić legitymację (voucher) (klknij poniżej) - opłata zawiera:

- legitymacja w formacie A7 w twardej oprawie

- hologram potwierdzający ważność legitymacji na okres 1 roku
i upoważnia do korzystania z oferty szkoleniowej ogłaszanej co kwartał przez naszą firmę.

 

My odsyłamy legitymację w terminie do 14 dni. 

Zrzeszenie działa na chwilę obecną nieformalnie.
Trwają pracę nad rejestracją Zrzeszenia

bottom of page