Sphere on Spiral Stairs
Zrzut ekranu 2022-07-24 o 16.52.38.png

Projekt - KURS
Choreoterapia
w terapii zajęciowej

Prowadzący - trener - mgr Adam Kasperek

 

Telefon

(+48) 504-509-977

Email:

Projekt zakłada systematyczną
pracę warsztatową - choreoterapeutyczną
z indywidualną opieką  instruktora.

Przez 6 miesięcy odbywać się będą
cotygodniowe warsztaty on-line
na naszej 
zamkniętej platformie szkoleniowej

Start projektu 3 września 2022r.

Informacje o projekcie - kursie:
"Choreoterapia w terapii zajęciowej"

Zapraszamy do udziału w półrocznym projekcie warsztatów on-line z zakresu Choreoterapii.

Projekt skierowany jest do terapeutów zajęciowych oraz nauczycieli już prowadzących zajęcia lub chcących dopiero rozpocząć wykorzystywać  metodę choreoterapii w swojej pracy. Projekt zakłada regularne cotygodniowe spotkania warsztatowe,
na których będziemy wyposażać się w  wiedzę, oraz praktyczne inspiracje do pracy. 

Projekt zakłada pracę szkoleniową w otwartej formule i warsztaty praktyczne w grupie zamkniętej na naszej wirtualnej  sali. 
Udział w projekcie zakłada podniesienie kompetencji osób prowadzących zajęcia z wykorzystaniem metody choreoterapii,
aby stały się one prawdziwą formą terapii...

Udział w projekcie jest bezpłatny dla członków Zrzeszenia Terapeutów Zajęciowych.

JEŻELI NIE POSIADASZ NUMERU LEGITYMACJI MOŻESZ JĄ ZAMÓWIĆ POWYŻEJ  LUB  ZAKUPIĆ KURS CELEM UZUPEŁNIENIA FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO :)

KURS Choreoterapia - w terapii zajęciowej

 

do 3 września - nabór do projektu

po 3 września
       - spotkania organizacyjne

wrzesień 2022 - kwiecień 2023

Uczestnicy Zrzeszenia Terapeutów Zajęciowych
wypełniają formularz zgłoszeniowy.

Pozostali uczestnicy projektu dokonują opłaty
i otrzymują formularz zgłoszeniowe do wypełnienia.

 Uczestnicy wezmą udział w dwóch spotkaniach organizacyjnych.
Uczestnicy projektu zostaną zapoznani z obsługą platformy
i technicznymi aspektami spotkań.
Zapoznamy się również między sobą.

W miesiącach od września 2022 do kwietnia 2023 roku
uczestnicy odbędą 30 spotkania warsztatowych.
Dla uczestników będą dostępne również zapisy video
z każdego ze spotkań.
Całość zakończy się przygotowaniem etiudy taneczno - muzycznej